+90-212-706-1010

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu nedir, müstehcenlik kavramı, hangi materyaller müstehcenlik suçu kapsamına girer.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenlik suçunun tipine göre ceza türleri ve miktarları konusunda hukuki bilgiler.

Müstehcenlik Suçu Avukat

Müstehcenlik suçunda bilişim avukatı ile profesyonel savunma hakkında bilgi ve tavsiyeler.

Müstehcenlik Davası

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan ceza davaları ve dava süreçleri hakkında detaylı hukuksal bilgiler.

TCK Madde 226

Müstehcenlik suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu 226. madde hakkında detaylı bilgiler.

Müstehcenlik Soruşturması

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan savcılık soruşturmaları ve hukuki süreçler hakkında bilgiler.

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu, TCK 226’da belirtilen nitelikteki müstehcen içerik ve materyallerle işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu müstehcen içerikler ve ürünler konusunda üçlü bir ayrım yapmıştır. Bunlardan ilki genel müstehcenlik, ikincisi ise çocuk müstehcenliği ve üçüncüsü ise anormal müstehcenliktir. Genel müstehcenlikte suç teşkil eden eylemler çocuklara veya kamuya açık şekilde müstehcen içerikleri ortaya koymak iken çocuk müstehcenliği ve anormal müstehcenlikte ise suç niteliği taşıyan eylemler üretme, satma, çoğaltma ve depolama türü eylemlerdir.

Müstehcen nedir, müstehcenlik ne demek?

Müstehcen, ahlak ve edebe aykırı olan ve cinsel özellikler taşıyan demektir. Günümüz diliyle müstehcen sıfatı erotik veya pornografik içerikleri ifade etmektedir. Müstehcenlik ise, bir içerik veya materyalin müstehcen olması durumunu ifade eder. Dolayısıyla, tanımından da anlaşılacağı üzere bu suçun konusu edeple ve cinsellikle ilgili ürün ve içeriklerdir.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenlik cezası TCK 226’da sayılan eylemler için ayrı ayrı gösterilmiştir. Buna göre, genel müstehcenlik suçunun cezası 6 ay – 2 yıl arası hapistir. Üretiminde çocukların veya çocuk gibi görünenlerin kullanıldığı müstehcenlik suçunun cezası 5-10 yıl arası hapistir. İçeriğinde çocuk veya çocuk gibi görünen kişilerin kullanıldığı müstehcenliğin cezası ise 2-5 yıl arası hapis cezasıdır. Anormal müstehcenliğin cezası ise 1 ila 4 yıl arası hapistir.

Genel Müstehcenlik Suçu

Genel müstehcenlik aşağıda detayı belirtilen ve çocuk müstehcenliği ile anormal müstehcenlik kapsamına girmeyen müstehcen materyallere (görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünler) ilişkin bir suç tipidir. Bu tür genel müstehcen içeriklerin çocuklara verilmesi, gösterilmesi, okuyan, okunması veya dinletilmesi ya da çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde sergilenmesi, okunması, söylenmesi suç kapsamındadır.  Ayrıca bu tip genel müstehcen ürünlerin, içeriği belli olacak şekilde satılması, kiralanması veya müstehcen ürünlerin satıldığı yerler dışında satılması veya kiraya verilmesi, bedava veya promosyon olarak verilmesi ya da reklamının yapılması da müstehcenlik suçu teşkil eder.

Çocuk Müstehcenliği

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde “çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri” kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Anormal Müstehcenlik

Suç teşkil eden müstehcenlik salt içeriğinde çocukların veya çocuğa benzeyen kişilerin kullanıldığı ürün ve içeriklerden ibaret değildir. Bir başka deyişle suç teşkil eden pornografik ürünler sadece çocuk pornosundan ibaret değildir. TCK ayrıca bazı müstehcenlik türlerini de suç kapsamına almıştır. Bunlar içeriğinde şiddet olan müstehcenlik ile hayvanlarla veya ceset üzerinde yapılan cinsel davranışlara ilişkin müstehcenlik ve sonra olarak doğal olmayan yani sapıkça cinsel davranışlara ilişkin müstehcenliktir.

Müstehcenlik suçunda hukuki destek için bize ulaşın +90-212-706-1111

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik nedir?

Müstehcenlik, müstehcen olma durumunu ifade eden bir sözcüktür. Müstehcen kavramı ise açık, cinsellikle ilgili, yetişkinlere özel, muzır anlamlarına gelen bir sıfattır.

Müstehcenlik suçu nedir?

Müstehcenlik suçu, TCK 226. maddede düzenlenmiş olan ve cinsel içeriklerle ilgili bir suçtur. Kanunda gösterilmiş belirli nitelikteki müstehcen materyaller suç kapsamına alınmıştır.

Müstehcenlik suçunun cezası nedir?

Müstehcenlik suçunda, farklı türde eylemler ve içerikler için farklı cezalar öngörülmüştür. Müstehcenlik usçunun cezası 6 aydan 10 yıla kadar farklı hapis cezalarına ve ayrıca para cezasına tabidir.

Daha detaylı bilgiler için sitemizinHukuki Yazılarbölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Hukuki Yazılar

Yazıların Tümü