+90-212-706-1010

müstehcen görüntü

Bilgisayarda Müstehcen Görüntü Bulunması

Müstehcen Görüntü Delili

Bilgisayar disklerinde müstehcen görüntü bulunması IP adresi tespiti ile birlikte müstehcenlik suçlarındaki en önemli iki delilden birisidir. Müstehcenlik suçuyla ilgili yapılan soruşturmalarda savcılıklar genelde sulh ceza mahkemelerinden arama ve el koyma kararı almakta ve şüphelinin evinde arama yaparak telefon, bilgisayar ve hard disklere el koymaktadır. Bu şekilde el konulan diskler ve telefonlar siber suçlar şube müdürlüğündeki polisler tarafından incelemeye tabi tutulmakta ve cihaz disklerinde suç teşkil eden müstehcen ürünler olup olmadığı tespit edilmektedir. Eğer disklerde müstehcen görüntü içeriğine rastlanırsa polis görüntülerin içeriği, niteliği ve sayısı hakkında rapor hazırlamakta ve savcılığa sunmaktadır.

Disklerde Bulunan Görüntülerin Delil Niteliği

Yargıtayın özellikle müstehcen görüntüleri depolama suçu bakımından koyduğu kriterler oldukça somuttur. Yargıta ilamlarına göre müstehcen görüntü bulundurma ve depolama suçları bakımından kastın varlığının anlaşılması bakımından belirlenmiş hukuki kriterler şunlardır:

  • Depolama eyleminin söz konusu olabilmesi için müstehcen verilerin ileride yeniden kullanabilme (görüntüleme) maksadıyla biriktirilmesi, tasnif edilmesi gerekir.
  • Depolama veya bulundurma eylemi sadece bilgisayar ve telefonda değil ayrıca USB bellek, CD/DVD, harici disk ve hafıza kartı ile bulut (cloud) sistemlerinde de gerçekleşebilir.
  • Müstehcenlik suçunda görüntülerin depolanması veya bulundurulması eylemlerinin söz konusu olabilmesi için tek bir müstehcen görüntünün tespiti dahi yeterli olacaktır.
  • Depolama veya bulundurma eylemi ve amacı olmaksızın, sadece müstehcen görüntülere bakmak, izlemek veya dinlemek suretiyle bulundurma/depolama suçları işlenemez.
  • İnternet tarayıcılarının bir internet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında bazı görüntülerin otomatik olarak geçici sistem belleğine (cache) kaydedilmiş olması irade dışında gerçekleştiğinden suçun manevi unsuru olan depolama veya bulundurma kastının varlığı söz konusu olmaz.
  • Müstehcen görüntülerin salt seyretmek amacıyla internetten indirdikten veya başka şekilde bilgisayara yüklendikten sonra silinmesi depolama ve bulundurma suçlarını oluşmayacaktır.

Silinen Dosyaların Durumu

Müstehcenlik suçu kapsamında el konulan cihaz diskleri incelenirken genelde silinmiş verileri kurtarma işlevi gören forensics yazılımlarıyla veriler geri getirebilmektedirler. Dolayısıyla bazen polisin hazırladığı raporlarda silinen dosyalara ilişkin de detaylar bulunabilmektedir. Ancak silinen bu verilerin polisin kullandığı özel yazılımlar aracılığıyla geri getirilmesi mümkün olsa da yukarıda açıklandığı gibi silinmiş veriler bakımından depolama veya bulundurma kastından söz edilemeyecektir. Bununla birlikte bazı durumlarda müstehcen dosyalar silinmiş olsa bile depolama ve bulundurma kastının varlığından söz etmek mümkün olacaktır. Nitekim polisin hazırladığı silinmiş dosyalara ilişkin araştırma raporunda silinmiş dosyaların ne zaman diske yazıldığı, ne kadar diskte tutulduğu ve ne zaman silindiği belli olacağı için, bu dosya detaylarına göre kişide önceden depolama veya bulundurma kastının bulunup bulunmadığı anlaşılabilecektir. Bulundurma ve depolama kastı bakımından görüntülerin bilgisayara yüklendikten sonra ne kadar süre tutulduğu ve görüntülerin sayısı da etkili bir değerlendirme faktörü olacaktır. Ayrıca silinen müstehcen dosyalar için dosya adı veya klasör adı şeklinde bir tasnifleme yapılıp yapılmadığı da kişide arşivleme yani depolama kastını gösterebilecek bir unsur gibi yorumlanacaktır.

Dosya Analizi

Hakkında müstehcenlik suçu soruşturması olan dosya analizi, danışmanlık ve savunma desteği için bize ulaşabilirler.

Leave a Reply