+90-212-706-1010

müstehcenlik sorusturma

Müstehcenlik Suçunda Soruşturma İşlemleri

Müstehcenlik Suçlarında Soruşturma

Müstehcenlik suçları ve bunun özel bir türü olan çocuk pornosu suçunda standart olarak yürütülen soruşturma işlemleri arama, el koyma, ifade ve bilirkişi incelemesi işlemleridir. TCK 226 kapsamındaki müstehcenlik soruşturmaları genelde IP adresi içeren uluslararası bir ihbarla başlamaktadır. Türkiye’deki yetkili güvenlik makamlarına gelen IP adresi bilgilerinden şüpheli şahıusların önce kimlik ve adresi belirlenmekte, ardından iş veya evlerinde arama yapılmaktadır. Arama ve el koyma sonucu elde edilen disk verileri incelemey tabi tutularak kişinin gerçekten atılı suçu işleyip işlemediği araştırılmakta ve bunun sonucuna göre ceza davası açılmakta veya açılmamaktadır. Müstehcenlik suçu soruşturmalarının aşamalarını aşağıda daha detaylı şekilde incelemel gerekirse;

Arama ve El Koyma

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan soruşturmalarda delillerin ele geçirilmesi için ekseriyetle şüpheli şahsın evinde veya iş yerinde bilgisayar araması ve disklere el koyma işlemi yapılmaktadır. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sulh ceza mahkemesinden arama kararı almakta ve söz konusu arama kararını polise göndermektedir. Arama kararı ile birlikte savcının talimatını alan polis, şüpheli şahsın evinde arama işlemi yapmakta ve bilgisayar ile laptop hatta kimi durumlarda harici disklere el koymaktadır. Hatta arama kararının içeriğine göre CD, DVD ve flash disk gibi veri depolamaya elverişli tüm aparatlara el koyma işlemi yapılabilmektedir.

İfade İşlemleri

Müstehcenlik suçu şüphelisinin şüphelinin ifadesi ya hemen aramanın ardından, ya da daha sonra alınmaktadır. İfade alma zamanı savcının takdir ve tercihine göre belirlenmektedir. Zira kimi durumlarda soruşturma savcıları ifade almak için önce el konulan diskler üzerinde yapılacak incelemeyi beklemektedir. Nitekim TCK 226 kapsamında yürütülen soruşturmalarda el konulan bilgisayar ve diskler üzerinde aşağıda açıklandığı üzere bilirkişi incelemesi yapılmaktadır. Ancak kimi zaman bazı savcılar zamandan tasarruf etmek amacıyla şüphelinin ifadesini hemen arama el koyma işlemi sonrası da alabilmektedir.

Bilirkişi İncelemesi

Müstehcenlik suçu soruşturmalarında savcılığın amacı, şüpheli hakkındaki ihbarın doğru olup olmadığının araştırmasıdır. Şüphelinin geçekten müstehcenlik suçu işleyip işlemediği ise kuşkusuz şüphelinin bilgisayarında yapılacak arama işlemiyle netleşmektedir. Dolayısıyla suça konu görüntülerin şüpheliye ait bilgisayar veya disklerde olup olmadığının tespiti bu anlamda önem arz etmektedir. Eğer bilirkişi raporunda suç teşkil eden bir takım içerikler bilirkişi raporuyla saptanırsa cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyip kamu davası açacaktır. Hatta müstehcenlik suçlarında kimi zaman şüpheli hakkında tutuklama kararı da verilmektedir.

Bilişim ve Ceza Avukatı Desteği

Müstehcenlik suçlarında IP tespitleri doğru olarak bildirilse de bazı hatalı işlemler neticesinde bu suçla hiç alakası olmayan kişiler hakkında soruşturma açılabilmektedir. Bu şekilde atılı suçun şüphelisi olarak hakkında soruşturma yürütülen ancak bu suçu işlemeyen kişiler mutlaka uzman bir bilişim avukatı desteği almalıdır. Müstehcenlik suçunun cezası, suçun teknik yönü ve bilişim suçu kategorisine girmesi nedeniyle etkili bir savunma için teknik bilgisi yüksek bir bilişim avukatı ile çalışmak isteyen kişiler iletişim sayfamızdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirler.