+90-212-706-1010

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Türkiye’de müstehcenlik suçu yargılamalarının büyük kısmına oluşturan TCK 226/3-1. cümleda düzenlenen müstehcenlik suçunun cezası 2 yıl ila 5 yıl arası hapis cezası ve ayrıca adli para cezasıdır. Görüldüğü üzere müstehcenlik suçu kapsamındaki bir davada hakimin ceza miktarını tayin ederken belirli bir esnekliği ve takdir hakkı bulunmaktadır. Peki ceza tayininde hangi faktörler etkili olmaktadır ve hangi kriterlere göre hakim aynı suç için 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl veya 5 yıl gibi farklı cezalar verebilmektedir?

Müstehcenlik Suçunda Ceza Miktarı

Hakim müstehcenlik suçu işlediği kanaatine vardığı sanığa 2 yıl ile 5 yıl arası hapis cezası verirken bazı kriterleri baz alacaktır. Nitekim, müstehcenlik suçlarında gerek kanunda yazılı, gerekse Yargıtay tarafından belirlenmiş ölçütler mevcuttur. Ceza tayininde müstehcenlik suçu türleri etkili olabildiği gibi müstehcen içeriğin de niteliği önemlidir. Bu anlamda, TCK madde 226 kapsamında giren müstehcenlik suçu davasında sanığın suçlu bulunması durumunda verilecek cezanın tayininde aşağıda belirtilen bir takım hususlar etkili olabilmektedir.

Müstehcen İçeriğin Niceliği

Müstehcenlik suçunda, suça ve cezaya etki eden faktörlerin başında müstehcen içeriğin sayısı ve niceliği gelmektedir. Nitekim suç teşkil eden müstehcen ürünler bakımından içeriğin sayısı ve niteliği önemlidir. Bilgisayarında çok sayıda müstehcenlik suçu materyali bulunan bir sanık ile çok sayıda müstehcen içerik bulunan sanığın durumu farklı olacaktır. Hakim, suç kastını değerlendirirken müstehcen içeriklerin miktarını da dikkate alacaktır. Bilgisayarında veya disklerinde çok miktarda müstehcenlik suçu kapsamına giren içerik varsa bu durumda yargıç ceza tayini yaparken alt sınır olan 2 yıl hapis cezasının üstüne çıkacaktır. Nitekim bir Yargıtay kararında da bu husus şu cümle ile ifade edilmiştir:

Ele geçen müstehcen içerikli CD sayısı gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi..bozmayı gerekirmiş..tir”

Müstehcenlik Suçu Kastının Yoğunluğu

Müstehcenlik suçundan yargılanan bir sanığın bilgisayarında yapılan incelemede ve hazırlanan bilirkişi raporunda farklı tarihlerde ve istikrarlı şekilde bilgisayarına müstehcen içerik yüklemiş olduğunun tespit edilmesi de benzer şekilde cezayı artırabilecek bir faktördür. Zira, yargıç sanığın bu suçu yoğun bir kast ile işlediği sonucuna varacağı için ceza miktarının tayininde yine alt sınırdan uzaklaşabilecektir.

Müstehcen İçeriğin Silinmiş Olup Olmaması

Bu suça ilişkin soruşturtmalarda genelde bilgisayar ve hard diskleri el koyma işlemi yapılmaktadır ve bilgisayarda müstehcen görüntü bulunması halinde soruşturma ve kovuşturma sdüreçleri buna göre şekillenmektedir. Müstehcenlik suçu yargılamalarında suça konu disklerin incelemelerinde müstehcen içeriğin halihazırda mevcut olmaması daha açık bir ifade ile silinmiş olması ceza miktarının tayininde etkili olabildiği gibi hatta bazen beraat kararlarında dahi etkili olabilmektedir.

Müstehcenlik Suçunda Savunma

Yukarıda belirtilen unsurlar müstehcenlik suçu davalarında her zaman hakimler tarafından otomatikman dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla sanığın lehine olabilecek hususların doğru bir şekilde ifade edilmesi açısından müstehcenlik suçu davalarında uzman desteği almak faydalıdır. Bu tür soruşturma ve davalarda uzman bir avukattan profesyonel bir savunma hizmeti alınmasını öneriyoruz. Nitelik özellikle müstehcenlik suçunda soruşturma işlemleri ileride açılacak davanın seyri bakımından kritik önemdedir. Müstehcenlik suçunun cezası dikkate alındığında profesyonel savunma desteği alınması makul olacaktır.