+90-212-706-1010

mustehcenlik turleri

Müstehcenlik Suçu Türleri

Genel Olarak Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu, TCK’da düzenlenmiş olan ve genel ahlak düzenine karşı işlenen bir suç tipidir. Örf ve adet hukukunun da getirdikleriyle birlikte toplumun etik değerlerinin korunması amaçlanmış olup bu itibarla kamu yararına menfaat tayin edilmiştir. Sözlü ya da yazılı fark etmeksizin çocuğa karşı her türlü müstehcen iletişim veya davranış suçun oluşmasına sebebiyet verecektir. Çocuğun uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalmasına sebep olan kişi veya kişiler yaptırıma tabiidir. Bu içeriklerin çocuğa iletilmesi farklı yollarla olabilmektedir. Çocuğa uygunsuz video, fotoğraf ve her türlü görüntünün gösterilmesi suretiyle müstehcenlik suçu oluşur. Bu içerikler video veya fotoğraflar olabileceği gibi müstehcen içerikli yazılar, sesler ve sözler de suçu oluşturacaktır.  Müstehcen görüntü, yazı veya seslerin basın yoluyla yayınlanması ise cezanın ağırlaşması sonucu doğuracaktır. Bu suç farklı eylemlerle işlenebildiğinden seçimlik hareketli bir suçtur.

Genel Müstehcenlik Suçu Türleri

TCK madde 226 metni ve gerekçesini dikkate aldığımızda bu suçu genel ve özel olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz. Genel müstehcenlik suçu, içeriği yetişkinlere hitap eden müstehcen ürünlerin çocuklardan uzak tutulması şeklindeki kamusal yararın ihlal edilmesi durumlarında söz konusudur. Aşağıdaki durumlar genel müstehcenlik suçunun farklı şekillerini göstermektedir.

  • Müstehcen ürünlerin çocuklara verilmesi veya çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde gösterilmesi,
  • Müstehcen içerikli bir ürünlerin içeriği belli olacak şekilde satılması veya kiralanması,
  • Müstehcen ürünlerin, bunların satışına özgü yerler dışında satılmasına veya kiraya verilmesi,
  • Bu ürünleri bedelsiz olarak verilmesi veya ücretsiz dağıtılması,
  • Müstehcen ürünlerin reklamının yapılması,
  • Müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yolu ile yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi.

Özel Müstehcenlik Türleri

Özel müstehcenlik suçu ise genel müstehcenliğin aksine içeriğinde çocukların veya çocuk gibi görünen kişilerin bulunduğu veya ekstrem derecede anormal ve sapıkça içerikteki müstehcen içeriklerle işlenen suçlardır. Bu tip müstehcenlik suçunun cezası genel müstehcenliğe göre daha yüksektir.

  • Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanma,
  • İçeriğinde çocukların veya çocuk görünümlü kişilerin olduğu müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma,
  • İçeriğinde şiddet, hayvan, ceset veya doğal olmayan cinsel davranışların bulunduğu müstehcen ürünleri üretme, ithal etme, satma, depolama, bulundurma,

bu kapsama giren müstehcenlik suçu türleri arasındadır. Dolayısıyla suç teşkil eden müstehcen ürünler suçun niteliğinin ce cezanın tayini bakımından önemlidir.