+90-212-706-1010

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik Suçu Türk Ceza Kanunu madde 226’da düzenlenmiş ve teknik anlamda olmasa da içerik itibariyle yüz kızartıcı bir suç tipidir. Müstehcenlik suçu, belirli nitelikler taşıyan cinsel içerikli  materyallerin üretimini, satışını, depolanmasıdır. TCK madde 226 metni maalesef kötü yazıldığı için bu suç nedeniyle haksız yere suçlanan veya yargılanan hatta ceza alan çok sayıda kişi bulunmaktadır.

mustehcenlik suçu

Müstehcenlik nedir?

Müstehcenlik, cinsel unsurlar barındıran her türlü materyal için kullanılan geniş anlama sahip bir sözcüktür. TDK, müstehcen kavramını “açık saçık, edebe aykırı” olarak tanımlamaktadır. Bu itibarla “müstehcenlik ne demek” sorusuna sözlükteki bu açıklama ile cevap vermek mümkündür. Kısaca içerik itibariyle cinsel öğeler taşıyan materyaller müstehcen sayılmaktadır.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenliğin uygulamada en sık görülen sevk maddesi TCK 226/3 olup, bu fıkrada öngörülen ceza miktarı 2 ila 5 yıl arası hapis ve 5.000 güne kadar para cezasıdır. TCK, müstehcenlik suçunda hem hapis cezası hem de para cezasının birlikte ve aynı anda verilmesini zorunlu tutmuştur. Bu nedenle, müstehcenlik suçlaması nedeniyle mahkum olan bir sanık hem hapis cezası hem de para cezası alacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi için müstehcenlik suçunun cezası hakkındaki yazımız okunabilir.

Müstehcenlik Suçunda Avukat Tutma

Yukarıda açıklandığı gibi müstehcenlik suçunun cezası son derece yüksektir. Hapis cezasının yanında adli sicile işlenecek müstehcenlik konulu bir sabıka kaydı ve  adli sicilde TCK 226’nın bulunması dahi başlı rahatsız edici bir durumdur. Bu itibarla müstehcenlik davası veya bu suç nedeniyle açılmış kamu davaları avukat tutmanın genelde tavsiye edildiği dava türleri arasındadır. Ayrıca TCK 226’da yer alan müstehcenlik, içerik itibari ile son derece rahatsız edici bir suç olduğu için adli makamlarda görev yapan bazı kişiler müstehcenlikle suçlanan kişilere ön yargı ile yaklaşabilmektedir. Bu nedenle ifade ve sorgu gibi işlemlerde maalesef şüpheli durumunda olan kişiler kendisini ifade etmekte ve savunma yapmakta zorlandığı olmaktadır. Bu nedenle müstehcenlik suçu konusunda uzman bir ceza avukatından hukuki destek alınması tercih edilmelidir.

Müstehcenlik Davası ve Bilişim Avukatı

Ayrıca müstehcenlik, sıradan bir suç tipi olmadığından ve teknik yönü ağır basan bir suç olduğundan bilişim hukuku konusunda tecrübeli bir ceza avukatından destek alınmalıdır.  Müstehcenlik suçu,  bilişim sistemleri (bilgisayar, internet vs) vasıtası ile işlendiğinden çoğu zaman “bilişim suçu” olarak kabul edilmektedir ve nedenle konunun bilişim hukuku boyutu bulunmaktadır. Dolayısıyla  TCK 226 kapsamında hakkında müstehcenlik nedeniyle soruşturma açılan kişilerin ifade ve sorgu işlemlerinden önce bu konuda uzman bir avukattan danışmanlık veya avukatlık hizmeti alması uygun olacaktır. Müstehcenlik  konusunda daha detaylı hukuki bilgi almak için Atamer Hukuk Bürosu sitesindeki Müstehcenlik Suçu ve Cezası başlıkla makale incelenebilir.

Av. İlker Atamer